Büyük Oksidasyon Vakası, Kerem Ozan Bayraktar, 70 x 50 cm, Inkjet baskı

Büyük Oksidasyon Vakası, Kerem Ozan Bayraktar, 70 x 50 cm, Inkjet baskı

“etten, kemikten”, maddesel, tarihsel, toplumsal, çeşitli ilişkilenme, belirlenim ve etkileşimler içinde yaşayan, yaşamı son bulan, hastalanan, iyileşen, güç kazanan, güç kaybeden bir var oluş olarak beden ile ilgilenen ve bedenli bir öznelliği tahayyül eden üretimleri bir araya getiriyor. alican şahinler, deniz gül, deniz pasha, iris ergül, joachim franz beich, kerem ozan bayraktar, laurie charles, linda dement & nancy mauro-flude, marina papazyan, nilbar güreş, pedro barateiro ve şafak çatalbaş’ın yapıtlarını kapsayan sergi, bedenin oluş, eyleme ve maruz kalma, etki etme ve etkilenme kuvvetlerini düşünmeye davet ediyor.

“etten, kemikten”, bedenin güncel kavranış biçimlerine eğilen sanatsal üretimlere yönelik araştırma ve sohbetlerden yola çıktı ve devam eden bu sürecin ilk sergisi olarak, bir araya getirdiği üretimlerle yeni diyalogları ve karşılaşmaları mümkün kılmayı arzu ediyor.

sergi, bedene ve sağlığa dair tanımlamaların, biyopolitik tahakküm mekanizmalarındaki ve toplumsal normların inşasındaki tarihsel rolüne işaret ediyor. feminist eleştiri ve felsefenin bedeni kavrama biçimlerinin gücü ile dayanışma ve topluluk oluşturma pratiklerinin gücünü, bugün bedeni ve canlılığı düşünmek bağlamında sahiplenmenin imkanlarıyla ilgileniyor. yaşamın maddeselliğine bakarken, bedenlerin fizyolojiyle kapsanamayan boyutlarını işaret ediyor. insan olmayanın varlığına dair ihtimam ilişkileri bağlamında ekolojik adalet ve kamusal alanı düşünmeye dair sorular sorarken, yeryüzüyle, toprakla, bitkiyle, hayvanla, bakteriyle, karmaşık canlı cansız bir arada yaşama pratikleri içinde bütünsel bir sağlık ve şifa düşüncesinin imkanlarını irdeliyor. şimdi ve burada olmayan, henüz olmamış ya da çoktan varlığını yitirmiş olanla sorumluluk ilişkilerimizi ve bu ilişkiler bağlayıcılığında bir yaşamsal adalet fikrini düşünmeye davet ediyor.

“etten, kemikten” kevser güler küratörlüğünde, amerikan hastanesi “operation room”da 18 mayıs’ta açılıyor. sergi 27 temmuz’a kadar devam edecek. sergi süresince detayları önümüzdeki günlerde duyurulacak sergi turları ve performanslar yanında, 15 haziran ve 13 temmuz, 2019 tarihlerinde amerikan hastanesi konferans salonunda iki kamusal program gerçekleşecek.

@