Geçici Rahatsızlık, her şeyi kesintisiz bir akış içinde olan İstanbul’un kentsel ve sosyal iktidarsızlığına atıfta bulunuyor.
Bu denetimsiz evrimin sebep olduğu kaosa, sanatın ve mimarinin ayak uydurması kaçınılmaz. Bu kaos, içinde bulunduğumuz metropolde gerilimli bir zeminin oluşmasına sebep olurken, jeolojik ve psikolojik depremler üzerinde yürüdüğümüz sokakları sürekli sarsıyor. Öte yandan, bu istikrarsız durum gerilla stratejisini bilen sanatçıya seçenekler sunuyor. Eğer hiçbir şey kesin değil ise, her şey değiştirilebilir…

 

@