• Gündelik bir nesneyi çok büyük / çok küçük yapmak
 • Aynı nesneleri mekana tıka basa doldurmak, zemine yaymak, tavanlardan sarkıtmak, büyük boşluklara yığmak, sıkıştırmak
 • Gündelik nesnelere fiziksel müdahaleler yapmak, eğmek, bükmek, kesmek, kesip yeniden birleştirmek, içini oymak
 • Nesnelerin ya da mekanın fiziksel limitlerinden beklenmeyecek manipülasyonlar yapmak (çivili balon, zeminde eriyen sandalye, dalgalanan duvarlar vb..)
 • Sıradan bir nesnenin farklı bir malzeme ile heykelini yapmak, kalıbını almak (alçıdan cep telefonu..)
 • Sıradan bir nesneyi tek renge boyamak (beyaza boyanmış yamuk kola kutusu…)
 • İşaretlerin, sembollerin; fiziksel olmayan şeylerin heykellerini yapmak (tipografik heykeller, logolar, grafikler vb.)
 • Tel ya da neon ile wireframe (kafes gibi) görüntüsü verilmiş heykeller yapmak
 • Mekanı, duvarları ya da nesneleri yosun, çim, çiçek vb. mekanda bulunmasını beklemediğimiz organik nesnelerle ile kaplamak
 • Üst üste bindirilmiş aynı birimlerden oluşan (genellikle 3d print) topografik soyut heykeller inşa etmek
 • Mekana ipler, bantlar vb gererek soyut kurgular yapmak
 • Mekanın duvarlarını ya da zeminini farklı malzemelerle (kumaş, kağıt, fotoğraf …) kaplamak, kolajlar oluşturmak
 • Mekanın dış cephesini, içerisinde bir bölümünü ya da tamamını içinde bulunduğu nesnelerle birlikte tek renge boyamak
 • Mekanlardaki ya da nesnelerdeki boşlukları farklı malzemelerle doldurmak (lego, alçı, minik soyut parçalar, kurşun, gümüş…)
 • Bir nesneyi mekanik parçalarına ayırıp bu parçaları sergilemek (bir arabayı direksiyon, teker, motor vb. gibi ayırıp yere koymak ya da asmak gibi)
 • Nesneyi mekanik olmayan bir şekilde parçalayıp bu parçaları renk, doku, büyüklük gibi kategorilerle sergilemek (örneğin paramparça olmuş kitap parçalarını, renklerine göre yere dizmek gibi)
 • Duvarlara devasa boyutlarla metinler yazmak, metinleri mekanın köşelerinden döndürmek, zemine taşırmak
 • Klasik bir heykelin bir sürü kalıbını aynı yere koymak
 • Geleneksel bir zanaati gündelik nesneler inşa etmek için kullanmak (porselen, halıcılık.. )
 • Doğal nesneleri (mesela ağaçları, taşları) işaretlemek, boyamak, başka nesnelerle kaplamak
 • Organik ve düzensiz nesneleri düzenli bir kurguda mekana doldurmak (taşları ızgara şeklinde dizmek gibi)
 • Gündelik nesneleri doğaya yerleştirmek (bir ormanda bir ofis masası…)
 • Mekanı organik, bilim-kurguyu anımsatan dokularla kaplamak
 • Doğal fenomenleri mekanda kurgulamak (yağmur yağdırmak, ateş yakmak, gölet yapmak vb.)
 • Dev boyutlu insan, hayvan ya da bitki organları yapmak
 • Tepe şeklinde yığınlar yapmak (toz boya ya da minik başka partiküllerden oluşan)
 • Mekanın mimarisini değiştirmek (kapı eklemek, yeni duvar yapmak vb.)
 • Başka bir sergileme alanının yöntemlerini taklit etmek (doğal tarih müzesi kavanozları ya da kütüphane arşivleri gibi)
 • Hayvan cesetleri, organları, kabukları, postları sergilemek
 • Canlı hayvan, bitki sergilemek
 • Organik nesneleri endüstriyel nesnelerle taklit etmek
 • Mekana çeşitli platformları yeniden kurmak (oyun parkı, telefon kulübesi, halk ekmek gişesi, zen bahçesi…)
 • Hasara uğramış nesneleri sergilemek (kaza geçirmiş bir araba, kırılmış koltuk vb.)
 • Mekanı başka bir mekanın görüntüsü gibi tasarlamak (ev, işyeri, okul…)
 • Tek malzeme ile inşa edilmiş gündelik insan heykelleri (iş adamı, alışveriş yapan kadın vb…)
 • Çok sayıda transparan katmandan oluşan nesneler inşa etmek (bir fotoğrafı ardışık olarak konmuş camlara basmak gibi)
 • Bir nesneyi kübik, küresel ya da diğer prizmalardan oluşan küçük öğelerle tasarlamak
 • Mekanın mimari öğelerini (kapı, sütun, pencere) farklı malzemelerle yeniden yapmak ya da bunları mekana eklemek
 • Projeksiyon ile mekanın görüntüsünde manipülasyonlar yapmak, sanal nesneler eklemek
 • Mekanın bedeni etkileyen unsurlarını değiştirmek (ısı, ışık, nem..)
 • Soyut mimari konstrüksiyonlar yapmak
 • Tüm bunların kombinasyonlarını yapmak

Aklıma geldikçe eklerim. Bu arada bunları iyi ya da kötü olduğu için yazmadım. Bir süredir her yerde tuhaf bir tekrar hissettiğim için bilinen yöntemleri kendimce sıralamak istedim.

@