HAKKINDA

Kerem Ozan Bayraktar, geniş bir araştırma alanı içindeki olguları incelemek ve görselleştirmek için, dijital medyanın, yeniden üretim, kopyalama, kategorizasyon, tekrar ve çeşitlilik olanaklarını kullanır. Sanatçı, özel olarak, astronomi, biyoloji ya da şehir altyapıları gibi herhangi bir sistemdeki farklılık ve değişimin doğasına, sistemlerin iç dinamiklerine ve birbirlerini nasıl etkilediklerine odaklanır.

Sanatçının üç boyutlu görselleştirmeler, animasyonlar, maketler ve fotoğraflardan oluşan çalışmaları, görsel açıdan, alışık olmayan figüratif kompozisyonları, seri üretim nesneleri, sürekli yineleyen hareketleri, bilgisayar oyunu benzeri kurguları ve foto-gerçekçi bilgisayar üretimi sahneleri barındırır.

Bayraktar’ın üç boyutlu bilgisayar modellemeleriyle gerçekleştirdiği imgeleri, fotoğraf sanatı geleneğine, fotografik olmayan yöntemler üzerinden eklemlenerek, yeni bir bakış açısı getirir ve sık sık fotoğrafın yer aldığı bağlamlarda geleneksel fotoğraflarla birlikte yer alarak belgesellik ve fotoğraf arasındaki sorunsalı görünür kılar.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini “Dijital İmge ve Temsil” ve “Sistem Teorisi Bağlamında Sanat Nesnesi ve Eşleme” isimli tezleriyle tamamlayan Bayraktar, 2010-15 yılları arasında Sanat Tanımı Topluluğu’nun kavramsal sanat etkinliklerine katılmıştır. 2012 yılından beri farklı zamanlarda “Sistem Çalışmaları” isimli sanatçı grubuyla atölyeler, konuşmalar ve sergiler gerçekleştiren Bayraktar’ın beş kişisel sergisi bulunmaktadır.

Koloni” (2018, Abud Efendi Konağı), “Deep, Darkness and Splendor” (2017, Galerist), “aRb” (2017, Sanatorium), “Habitat” (2016, Istanbul Modern), “VIVO” (2015, Kasa) , “Lütfen Rahatsız Etmeyin” (2013, Istanbul Modern), “Sınırlar ve Yörüngeler” (Siemens Art, 2009) ve “26. Günümüz Sanatçıları” (2008, Aksanat) başta olmak üzere bir çok grup sergisine katılan sanatçının çalışmaları yerli ve yabancı yayınlarda, video gösterimlerinde ve koleksiyonda yer almaktadır.

2007-2015 yılları arasında PG Art (İstanbul) tarafından temsil edilen sanatçı 2018 yılından itibaren Sanatorium (İstanbul) ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 

@