Marmara, 2022, board game
with Aslı Uludağ


Marmayı yeniden tahayyül etmek, 18.04.24,  Unlimited
Marmara için kutu oyunu: Marmara’yı Oynuyoruz, Ece Deniz, 14.11.22, Bianet
Ekolojik yaklaşımınızı masa başında, oyunla test edin: Marmara Oyunu, Adil Çamur, Gazete Duvar, 2.11.22
Marmara Oynuyoruz! İlksen Mavituna, 24.11.22, Açık Radyo


Marmara is a board game project developed by Aslı Uludağ and Kerem Ozan Bayraktar. The game is about the culture and ecology of the Marmara Sea and is designed to provide an opportunity for interaction between different ages and social groups. This project was developed at the invitation of the Marmara Cultures Network. The Marmara Cultures Network consists of civil society organizations working on the environmental and cultural crisis in the Marmara Sea.
---
Marmara, Aslı Uludağ ve Kerem Ozan Bayraktar tarafından geliştirilmiş bir kutu oyunu projesidir. Oyun, Marmara Denizi kültürü ve ekolojisi hakkındadır ve bu bağlamda farklı yaşlar ve sosyal gruplar arasında etkileşim kurma fırsatı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu proje, Marmara Kültürleri Ağı’nın daveti üzerine geliştirilmiştir. Marmara Kültürleri Ağı, Marmara Denizi'ndeki çevresel ve kültürel kriz konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır.