Konuşmalar / talks
2022 Sanat ve Eleştirel İçerik
05.2023,  Piksel.|O’art Talks No.2, TAK
Süreyya Evren ile

︎ Art and Political Content


2022 Akademi: Sanat Pratikleri, Araştırma Çalışmaları ve Öneriler
05.11.2022, SAHA Stüdyo
İbrahim Cansızoğlu, Yasemin Nur ve Borga Kantürk ile

︎ Academia: Artistic praxis, work of research and suggestions

2022 Facebook’da İyi Görünmenin Yolları: Basın Sonrası Dönem
14.06.2022, Pera Müzesi
Erkan Seka ile

︎ Talk on social media

2022 Pilot Podcast: Suyun Bildikleri
12.02.2022
Yasemin Ülgen & Aslı Uludağ ile Su Çizgisi üzerine

︎ Podcast on Waterline

2021 Kerem Ozan Bayraktar ile söyleşi
program:Çelenk Bafra, Hariçten Sanat
18.10.2021, Açık Radyo
︎ Talk with Celenk Bafra


2021 Çağdaş Sanat Buluşmaları: Gündelik Yaşam Estetiği
moderatör: Kültigin Kağan Akbulut
26.04.2021, Ataşehir Kültür Sanat, çevrimiçi
︎ Aesthetics of the everyday 


2021 Yapıttan Önce Sonra Sanat
moderatör: Süreyya Evren
24.03.2021, Küçükçekmece Dijital Festival, çevrimiçi
︎ Art after and before the artwork


2021 Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar: Kavramsal Sanat
programlama: Murat Alat
03.03.2021, Nilüfer Sanat, çevrimiçi
︎ An introduction to conceptual art


2020 Symbiosis: Ortak Yaşam Üzerine Araştırmalar / Dağıtık Yaşam
programlama: Murat Alat
16.05.2020, İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, çevrimiçi
︎ Symbiosis: research on symbiosis / distributed Life


2020 SAHA Studio: Kerem Ozan Bayraktar & Nazlı Yayla
09.2020, SAHA Studio, çevrimiçi

2020 Sokak Otları ve Onların Kent Ekolojisindeki Yeri 
program: Benan Kapucu, Botanitopya
23.02.2020, Açık Radyo
︎ Urban weeds and their place in urban ecology


2019 Pandemi Döneminde ”Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler” Sergisini Yeniden Düşünmek
Ulya Soley ile söyleşi
02.05.2019, Sanatorium
︎ Rethinking "Rocks and Winds, Germs and Words" Exhibition During the Pandemic


2019 Bilsart Sanat Konuşmaları: Kerem Ozan Bayraktar & Ulya Soley
Ulya Soley ile Nix’in Evreleri üzerine söyleşi
31.01.2019, Bilsart, Istanbul
︎ Talk with Ulya Soley on Phases of Nix


2019 Kerem Ozan Bayraktar ile Sokak Otları
program: Melis Oğuz, Mekan ve İnsan
22.04.2019, medyascope.tv
︎ Urban weeds


2019 Sokak Otları
program: Nurhan Keleer, Biofilia
07.02.2019, Açık Radyo


2019 Sokak Otları
21.03.2019, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi / Diker Atölye
︎ Urban weeds


2019 Medyum-sonrası Çağda Fotoğraf
moderatör: Tevfik Çağrı Dural
19.01.2019, Ortaformat, SALT Galata
︎ Photography after the post-medium age


2019 Ruderal Manifesto
19.10.2019,İstanbul Bienali Sindirim Programı – Beton - birbuçuk
MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

2017 Landslide
Ali Miharbi, Sergen Şehitoğlu & Yağız Özgen ile
Tekrar ve Döngü, Düzenleyenler: Rana Öztürk & Sinem Dişli
27.10.2017, SALT Galata

2017 Soru olarak imge
moderatör: Selim Süme
Metehan Özcan, Murat Germen ve Orhan Cem Çetin ile
17.12.2017 BASE Talks, Galata Rum Okulu


2017 Biyoçeşitlilik
27.07.2017Birbuçuk, Studio-X