Kerem Ozan Bayraktar 2018-19 döneminde İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın katılımcıları arasındaydı.

Bayraktar “Sokak Otları” projesini Jean François Perouse danışmanlığında sürdürdü.


ÇAP Hakkında

ÇAP, İstanbul Bienali’nin 1987’den bu yana gerçekleştirdiği sergiler, sergi dışı etkinlikler ve programlarla Türkiye’den ve uluslararası arenadan sanatçılar ve sanat profesyonelleri için bir buluşma ve karşılaşma sahası yaratma tecrübesinden yola çıkarak genç sanatçı ve araştırmacılar için 2018’de başlattığı bir programdır.

ÇAP, sanat ve sanatla ilişkili alanlarda teorik, pratik, bireysel ya da kolektif çalışmalar yürütmek isteyen sanatçı ve araştırmacılara yönelik bir dizi danışmanlık, atölye çalışması ve seminerden oluşuyor. Program, eleştirel bir atmosferde, derinlikli araştırma ve üretim için alan yaratırken farklı disiplinlerden katılımcılara teknik ve fikirsel destek sağlıyor.

Bu program, katılımcıların çalışmalarını desteklemek üzere üretim için ihtiyaç duydukları zamana, mekâna, kaynaklara, imkânlara ve kişilere erişimlerini kolaylaştırıcı bir rol üstlenirken, aynı zamanda ortaya çıkabilecek beklenmedik buluşmalara, disiplinlerarası üretimlere ve yeni işbirliklerine zemin hazırlıyor. Bu süreç içinde katılımcıların temel metodolojilere aşina olmaları ve kendi çalışma alanlarından farklı üretim ve düşünce biçimleriyle etkileşime geçmeleri bekleniyor.

Mekân

ÇAP, seminer, atölye ve toplantılar için İKSV Alt Kat’ı kullanıyor. Alt Kat, Şişhane’de Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katında yer alıyor.

ÇAP katılımcıları program etkinlikleri haricinde de, kendi aralarında gerçekleştirecekleri buluşmalar ve bireysel çalışmalar için Alt Kat’ı belirli koşullara bağlı olarak kullanabiliyor.

Program İçeriği

ÇAP’a seçilen katılımcılar, 6 ay boyunca haftalık olarak gerçekleşen ve katılımcıların ilgi alanları ve ihtiyaçları düşünülerek her dönemde yeniden tasarlanan seminer ve atölyelere devam ediyor.

ÇAP katılımcılarının her birine, 6 ay boyunca düzenli aralıklarla buluşarak projelerini geliştirecekleri ve tartışacakları birer danışman sağlanıyor. Danışmanların kimler olacağına katılımcıların ve projelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak, katılımcılarla birlikte karar veriliyor.

ÇAP ayrıca katılımcıların teknik ihtiyaçları ve teorik meraklarına göre, program süresince gerektiği zamanlarda ulaşmak istedikleri kişi, kurum ve teknik desteğe ulaşmalarına yardımcı oluyor.

ÇAP boyunca katılımcıların üzerinde çalıştıkları bir ya da birkaç proje/ fikir olması, programın verimli geçmesi açısından önemlidir. Katılımcıların program süresince diğer katılımcılarla işbirliği halinde ve danışmanlarla birlikte çalışarak bu projeleri/ fikirleri geliştirmeleri amaçlanıyor. Katılımcıların projelerinin takibi, programın ortasında ve sonunda Danışma Grubu üyelerine yapılacak sunumlarla gerçekleştiriliyor.

 

2018-2019 Dönemi

Danışmanlıklar

Fulya Erdemci, Jean François Perouse, Nazlı Gürlek, Merve Elveren, Hale Tenger, Zeynep Dadak, Serdar Soydan, Tuğçe Tuna, Süreyyya Evren, Zeynep Öz, Gürcan Keltek, Esra Aysun, Hera Büyüktaşçıyan, İz Öztat, Ali Taptık, Burak Delier, Tunca Subaşı, Deniz Gül ve Burak Tamer.

Seminerler ve Atölye Çalışmaları

Program kapsamında yurtiçinden ve yurtdışından sanatçı, küratör ve akademisyenlerin katılımıyla haftalık seminerler, dersler ve atölye çalışmaları düzenlenir. 2018-2019 döneminde düzenlenmiş olan etkinlikler:

• 26 Ekim

Banu Karaca: “Re-Reading Post-Ottoman Art Histories”

• 30 Ekim

İsmet Akça: “Türkiye Siyasal Hayatı: Temel Yaklaşımlar”

• 6 Kasım

Emin Alper: Tepenin Ardı ve Abluka Filmleri Üzerine Sanatçı Konuşması

• 9 Kasım

Gabi Ngcobo: “Dreaming Collectively: The Making of the 10th Berlin Biennale for Contemporary Art”

• 12 Kasım

Fırat Genç: “Kent Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar ve Güncel Literatür”

• 20 Kasım

Emre Yeksan: Körfez Filmi Üzerine Sanatçı Konuşması: “Sinemada Protagonist Olarak Kent”

• 30 Kasım

Cenk Özbay: “Queer Bir Araştırmaya Doğru?”

• 3 Aralık

Metin Akdemir: “Türkiye’de Queer Sanat ve Aktivizmin Yoldaşlığı!”

• 11 Aralık

Özlem Altın ve Thiago Rocha Pitta: Sanatçı Konuşmaları

• 28 Aralık

Sezai Ozan Zeybek: “Demokrasi Nasıl Ortaya Çıktı? Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Coğrafya Disiplinlerinden Yola Çıkan Üç Farklı Cevap”

• 7 Ocak

Köken Ergun: Sanatçı Konuşması

• 14 Ocak

Saffet Murat Tura: “Bilinç ve Bellek”

• 18 Ocak

Saliha Yavuz: “Sanat Alanında Sanatçı ve Diğer Aktörler: Haklar, Olasılıklar”

• 25 Ocak

Deniz Gül: Sanatçı Konuşması

• 4 Şubat

Aylin Kuryel: “Sıkıntının Politikası”

• 14 Şubat

Monster Chetwynd: Sanatçı Sunumu

• 15 Şubat

Burak Delier: “Nasıl Sanatçı Olunmaz?”

• 18 Şubat

Emre Işık: “Güneş Sistemi ve Ötesi”

• 7 Mart

Emre Şan: “Merleau-Ponty’nin Fransız Felsefesi İçindeki Yeri ve Sanatla İlişkisi”

• 9 Mart

Erkan Özgen: Sanatçı Konuşması

• 20 Mart

Begüm Özden Fırat: “Mülkiyet ve Müşterekler”

• 22 Mart

Nicolas Bourriaud: “Yedinci Kıta”

• 26 Mart

Danışma Grubu ile buluşma ve program değerlendirmesi

• 11 Nisan

Bülent Gözkan: “Aydınlanma ve Devrim”

• 3 Mayıs

Danışmanlarla buluşma ve program değerlendirmesi (Burak Tamer, Esra Aysun, Ali Taptık, Serdar Soydan)

• 10 Mayıs

Zeyno Pekünlü: Sanatçı Sunumu

• 17 Mayıs

Danışmanlarla buluşma ve program değerlendirmesi (Hera Büyüktaşçıyan, İz Öztat, Merve Elveren, Tunca Subaşı)

@