Kerem Ozan Bayraktar, videolarında sessiz bir hareketi göstermekte. Fark edilmez hareketler olarak adlandıracağımız küçük algıları çalıştıran kımıldamalarda, bazen mekanın kendisini boşaltmakta, beyaz ve boş bir espas üzerinde eylem kendisini işleme sokmakta bazen ise seslerin bizi algıya doğru sürüklediği minör hareketlerle kımıldamakla kımıldamamak arasında giden bir yavaşlıkla hız kendilerini hissetmekte. İmajların hız ve yavaşlık ilişkileri “küçük algıları” ortaya koymakta.

Bir bakıma hareketin kendisinden önce eylemi duyan bir izleyiciyi öne çıkarmak isteyen video çalışmaları bir bakıma ufaktan da daha ufak bir hareketi bize algılatmakta. “Pervanesiz vantilatör” ve “Ölüm için bir müzik” çalışmalarında espas öne çıkmakta; eylem sessizce kendisini göstermekte. “Kamusal bir heykelin açılış seremonisi” ve “İlişkiler Kompozisyonu”nda, ahenk ve hareket birbiriyle ilişki içinde, bir güç ilişkisine girmekte; birbiriyle bir “kapma” ilişkisine girmektedir. 

Ali Akay

@