‘Şimdi Buradasınız’ sergisi, Seval Şener ve Tuçe Erel’in küratörlüğünde, Antroposen kavramından yola çıkan bir grup sergisidir. Kavram üzerine bir süredir okumalar yapan ve konu etrafında dertlenmiş sanatçı ve küratörler, bu kavram ile sanatçıların var olan işleri arasında bir bağ kurmayı amaçlamaktadır. Antroposen (Anthropocene) kavramı, 2000 yılında Crutzen ve Stoermer tarafından öne sürüldü. Bu jeolojik kavrama göre, dünya şu an Holosen (Holocene) çağından Atroposen çağına geçiş yaptı. Bu dönemin önemi, insan eliyle dünyanın zemininde bırakılan izin derinleşmesi ve geri dönüşü olmayan zararın bu çağda oluşturulduğu iddiası. Bu çağın başlangıcını belirlemeye yönelik yapılan araştırmalar ve tartışmalar ise hala sürüyor. Çağın başlangıcı olarak tartışılan üç önemli durumdan birisi tarım amacıya orman arazilerinin yok edilmesi, ikincisi endüstriyel devrim, diğeri ise atom bombasının icadı. Henüz jeoloji otoriteleri tarafından onaylanmamış bu kavram üzerine Antroposen Çalışma Grubu (Anthropocene Working Group) jeoloji odaklı araştırmalar yapsa da; konu 2007’den beri felsefecilerin, sosyal bilimcilerin, bağımsız araştırmacıların ve sanatçılarının da gündemine girmiş durumda. 

 

 

@