Kitaplar Books

Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler   EN & TR
Rocks and Winds, Germs and Words
Sanatçı kitabı, Editör: Kevser Güler, Tasarım: Dilara Sezgin, Sanatorium 2019
978-605-031-178-5

Tezler Thesis’

Sistem Teorisi Bağlamında Sanat Nesnesi ve Eşleme
Sanatta Yeterlik Tezi: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2017

Dijital İmge ve Temsili
Yüksek Lisans Tezi: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011

Bildiri ve Makaleler Procedings and Articles 

Medyum-Sonrası Durum ve Fotoğraf
Bildiri, Gaziantep Sanat ve Estetik Sempozyumu, 2019

İz ve Gerçeklik Bağlamında Fotoğrafın Sayısallaştırılması
Makale, Kontrast, Sayı 38, Kasım-Aralık 2013

Denemeler Essays

Bir Şiiri Taşımak Üzerine Farklı Spekülasyonlar (tr) / Different Speculations on How to Transport a Poem (en) / Rozważania na temat przenoszenia wiersza (pl)
Guido Casaretto: Ghosts of Matter, MOCAK, Krakow, 2019, 14-22.

Deneyciliğin Sınırında: Yağız Özgen’in Yönergeleri (tr) / On the Borderline of Empiricism: Yağız Özgen’s Instructions (en)
Sergi metni: Yağız Özgen, “Yönergeler”, 2019 / Exhibition text: Yağız Özgen, “Instructions”, 2019.

Futbol Ne Anlatır?
Deneme, 2018

Şu “Didaktiklik Meselesi” ve Bir Karmaşıklık Önerisi
Deneme, 2018

Yeni Medya mı Formalist Pornografi mi?
Deneme: Post-Dergi, 2018

Neden Hala Sanat Var?
Deneme: Post-Dergi, 2017

Dünyalar Nasıl Yapılır? 
Sergi metni: Erinç Seymen, “Homo Fragilis, XOXO Digital, 2017

Ai Weiwei Politika Temsil ve Sistem Üzerine Notlar
Deneme: Post-Dergi, 2016

İmgenin Teni (tr) / Skin of the Image (en)
Sergi metni: Guido Casaretto “Synesthesia”, 2015

 

@