Termodinamik hayaller, rüyalar ve sınırlarThermodynamic fantasies, dreams and boundaries

Deniz Gül, Meydan (ed. Deniz Gül, Kevser Güler), Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 80-100, 2020.
trans. Ulya Soley


Cevdet Erek’in Haritalamaları

Art Unlimited, Mart – Nisan 2020, Sayı:56, 24-28.


Sistem Estetiğinden Gündelik Yaşama Bakmak

Disiplinlerarası Estetik Tartışmalar (ed. E. Murat Çelik & Özgür Yaren) içinde, 2020, Ankara, Sanart. 978-605-06096-2-2


Medyum-Sonrası Durum ve Türkiye’de Güzel Sanatlar EğitimiPost-medium condition and Fine Arts Education in Turkey

Sanat-Tasarım Dergisi 2020, Sayı: 11 ISSN: 2529-007X ss.1-8 DOI: 10.35333 / Sanat.2020.256
trans. Jorela Karriqi


Bir Şiiri Taşımak Üzerine Farklı SpekülasyonlarDifferent Speculations on How to Transport a Poem

Guido Casaretto: Ghosts of Matter (ed. Agnieszka Sachar) içinde MOCAK, Krakow, 2019, 14-22.
trans. Naz Beşcan


Deneyciliğin Sınırında: Yağız Özgen’in YönergeleriOn the Borderline of Empiricism: Yağız Özgen’s Instructions

Sergi metni: Yağız Özgen: Yönergeler, Sanatorium, 2019.


Medyum-Sonrası Durum ve Fotoğraf

Bildiri, Gaziantep Sanat ve Estetik Sempozyumu, 2019


Futbol Ne Anlatır?
medium.com, 2018


Şu “Didaktiklik Meselesi” ve Bir Karmaşıklık Önerisi
medium.com, 2018


Yeni Medya mı Formalist Pornografi mi?
Post-Dergi, 2018


Neden Hala Sanat Var?
Post-Dergi, 2017


Dünyalar Nasıl Yapılır? 
Sergi metni: Erinç Seymen: Homo Fragilis, XOXO Digital, 2017


Noktürnal Perspektif
2017


Ai Weiwei Politika Temsil ve Sistem Üzerine Notlar
Post-Dergi, 2016


İmgenin TeniSkin of the Image
Sergi metni: Guido Casaretto: Synesthesia, Zilberman, 2015.


İz ve Gerçeklik Bağlamında Fotoğrafın Sayısallaştırılması

AFSAK, Kontrast, Sayı 38, Kasım-Aralık 2013.


Çevrimiçi Bilgisayar Oyunlarının Sanal Ekonomisi
apofani.org (offline), 2012


Sanal Fotoğrafçılık
apofani.org (offline), 2011


LIMBO – Modern Bir Memento Mori
apofani.org (offline), 2009


Tezler

Sistem Teorisi Bağlamında Sanat Nesnesi ve EşlemeEnglish summary
Sanatta Yeterlik Tezi: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2017

Dijital İmge ve Temsili
Yüksek Lisans Tezi: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011

@