Kitaplar Books

Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler   EN & TR
Rocks and Winds, Germs and Words
Sanatçı kitabı / Artist book, Ed. Kevser Güler, Tasarım / Design: Dilara Sezgin, Sanatorium 2019
978-605-031-178-5

Denemeler Essays

Termodinamik hayaller, rüyalar ve sınırlar (TR) / Thermodynamic fantasies, dreams and boundaries (EN)
 in Deniz Gül, Meydan içinde (ed. Deniz Gül, Kevser Güler), çev. trans. Ulya Soley, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 80-100, 2020.

Cevdet Erek’in Haritalamaları
Art Unlimited, Mart – Nisan 2020, Sayı:56, 24-28.

Bir Şiiri Taşımak Üzerine Farklı Spekülasyonlar (TR) / Different Speculations on How to Transport a Poem (EN) / Rozważania na temat przenoszenia wiersza (PL)
Sergi eleştirisi / Exhibition critique: Guido Casaretto: Ghosts of Matter, MOCAK, Krakow, 2019, 14-22.

Deneyciliğin Sınırında: Yağız Özgen’in Yönergeleri (TR) / On the Borderline of Empiricism: Yağız Özgen’s Instructions (EN)
Sergi eleştirisi: Yağız Özgen, “Yönergeler”, 2019 / Exhibition critique: Yağız Özgen, “Instructions”, 2019.

Futbol Ne Anlatır?
Deneme, 2018

Şu “Didaktiklik Meselesi” ve Bir Karmaşıklık Önerisi
Deneme, 2018

Yeni Medya mı Formalist Pornografi mi?
Deneme: Post-Dergi, 2018

Neden Hala Sanat Var?
Deneme: Post-Dergi, 2017

Dünyalar Nasıl Yapılır? 
Sergi eleştirisi: Erinç Seymen, “Homo Fragilis, XOXO Digital, 2017

Noktürnal Perspektif
Deneme, 2017

Ai Weiwei Politika Temsil ve Sistem Üzerine Notlar
Deneme: Post-Dergi, 2016

İmgenin Teni (TR) / Skin of the Image (EN)
Sergi eleştirisi: Guido Casaretto “Synesthesia”, 2015

Çevrimiçi Bilgisayar Oyunlarının Sanal Ekonomisi
Deneme, Apofani.org (offline), 2012

Sanal Fotoğrafçılık
Deneme, Apofani.org (offline), 2011

LIMBO – Modern Bir Memento Mori
Deneme, Apofani.org (offline), 2009

Tezler Thesis’

Sistem Teorisi Bağlamında Sanat Nesnesi ve Eşleme
Sanatta Yeterlik Tezi: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2017

Dijital İmge ve Temsili
Yüksek Lisans Tezi: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011

Bildiri ve Makaleler Procedings and Articles 

Medyum-Sonrası Durum ve Türkiye’de Güzel Sanatlar Eğitimi
Sanat-Tasarım Dergisi 2020, Sayı: 11 ISSN: 2529-007X ss.1-8 DOI: 10.35333/Sanat.2020.256

Medyum-Sonrası Durum ve Fotoğraf
Bildiri, Gaziantep Sanat ve Estetik Sempozyumu, 2019

İz ve Gerçeklik Bağlamında Fotoğrafın Sayısallaştırılması
Makale, Kontrast, Sayı 38, Kasım-Aralık 2013


Notlar / Notes

Hakkında, Sergi Yazıları, Röportajlar / About, Exhibition Articles, Interviews

@