Rocks and Winds, Germs and Words
Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler

English & Turkish
ISBN: 978-605-031-178-5 © 2019, Kerem Ozan Bayraktar
Editör / Editor: Kevser Güler
Metinler / Texts: Asuman Susam, Gaye Çankaya Eksen, Kevser Güler, Sergen Şehitoğlu
Grafik tasarım / Graphic design: Dilara Sezgin
Çeviri / Translation: Ulya Soley, Jorela Karriqi
Baskı / Printing: Umur Basım
Yayıncı / Publisher: SANATORIUM

Kitap fotoğrafları / Book photos: Zeynep Fırat

Texts
Gaye Çankaya Eksen. Bad Encounters: Crisis, death, extinction, and the end of the World as we know it