Yer Ruhları
Spirits on the Ground


En & Tr
ISBN:
978-625-00-0077-9 ©2021, Kerem Ozan Bayraktar
Editör / Editor: Ulya Soley
Metinler / Texts: Kerem Ozan Bayraktar, Yağız Özgen, Zeynep Sayın
Grafik tasarım / Graphic design: Ulaş Uğur
Fotoğraflar / Photographs: Kerem Ozan Bayraktar
Çeviri / Translation: Ulya Soley, Jorela Karriqi
Redaksiyon / Proofreading: Doğa Okay, Jorela Karriqi
Baskı / Printing: Ofset
Yayıncı / Publisher: SANATORIUM
SAHA Studio  © 2021

Kitap fotoğrafları / Book photos: Zeynep Fırat

"Tuz ruhu olsun ruhu olsun, yer ruhları diyor çöplerine ya Kerem, atılanların, bertaraf edilenlerin, reddedilenlerin, istenmeyenlerin, kullanılamayanların, üretilemeyenlerin, tüketilemeyenlerin, yenemeyenlerin ruhları, sermaye tarafından üretilmiş olmalarına rağmen, ürün fazlası olmalarına rağmen artık zehirli, faydasız, kötü kokulu oldukları için insanlıktan ve -neredeyse onunla eş tutulan- sermayeden fırlatılan, buna rağmen kurtulamadığımız, başa çıkamadığımız, kendimizden uzaklaştırdığımız fazlalıkların ruhları... Tırnak gibi, öldükten sonra uzayan saç gibi, dışkı gibi insana ait olmuş olmalarına karşın artık ait olmayan, tüketilmiş ve tüketilememiş her şeyle dolu oldukları halde, ısrarla kendimizden ayırmak için çaba gösterdiğimiz, canlıyı ve cansızı, organiği ve inorganiği, sıvıları ve kusmukları, toksikleri ve metalimsileri birbirine bulayan, kokuşan, bizim dünyamıza ait olmasını istemediğimiz pisliklerin, mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ürediği çöplüklerin, içlerinde biriken gazla kendi yaşam alanlarının havaya uçmasına da, yeni yaşam biçimlerinin oluşmasına da vesile olan çöplerin ruhları. Atık, cansız ve çöp olanda canlılığın yeniden filizlendiğini gördüğümüzde kendimizi bir kez daha iğrenmekten alıkoyamadığımız, bizi mezarlıklardan daha çok ürküten, cesetten kurtulur gibi kurtulamadığımız için ziyaretine gidemediğimiz, varlığından haberdar olmaktan imtina ettiğimiz yerlerin ruhları..."

Zeynep Sayın, Çöplük Rüyaları, Yer Ruhları (ed. Ulya Soley) içinde, 2021, SAHA, Sanatorium.